Màquines per mesurar el temps
 
Imatges
EL temps sempre ha estat una preocupació per la humanitat
Màquines per mesurar el temps
Contacta

S'anomena temps un instrument o operador tècnic que permet mesurar el temps.

N'hi ha diversos tipus, que s'adeqüen segons el propòsit:

· Conèixer l'hora actual.

· Mesurar la durada d'un esdeveniment.

· Assenyalar les hores mitjançant sons semblant a campanades o xiulets.

· Activar una alarma a una hora determinada.